Hliníkové okná YAWAL SYSTÉM TM 62HI

TM 62HI je hliníkový systém na výrobu okien a dverí vyžadujúcich tepelnú izoláciu.

Hliníkové okná SYSTÉM TM 62HI sú vybavené s vysokoizolačným prerušením tepelného mostu.

Izolácia sa zvyšuje použitím špeciálnych zasklievacích prvkov v priestore medzi sklom a profilom. Systém spĺňa vysoké požiadavky na verejné budovy so silnou premávkou a obytné budovy. Trojkomorová štruktúra profilu a použitie izolačného materiálu (polyuretánu) medzi tepelnými mostmi majú pozitívny vplyv na získanie nízkej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla.

VÝHODY SYSTÉMU

• zvýšené tepelné parametre v porovnaní so systémom TM 62 o 20 – 40%,
• úspora energie premietnutá do nižších nákladov na vykurovanie budovy,
• možnosť konštrukcie okien, dverí a výkladov so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu,
• možnosť ohýbania profilov,
• možnosť spojenia s inými systémami Yawal.

TECHNICKÉ PARAMETRE

 Priepustnosť vzduchu trieda 4 podľa PN-EN 12207
 Vodeodolný E1050 podľa PN-EN 12208
 Akustická izolácia w   = 35 ÷ 42 dB podľa PN-EN ISO 140-3
 Súčiniteľ prestupu tepla 1,3 ÷ 2,45 W / m 2 K podľa PN-EN ISO 10077-2
 Odolnosť proti vlámaniu RC2, RC3 podľa PN-EN 1627

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

 Priepustnosť vzduchu trieda 2 podľa PN-EN 12207
 Vodeodolný 3A podľa PN-EN 12208
 Akustická izolácia w = 35 ÷ 44 dB podľa PN-EN ISO 140-3
 Súčiniteľ prestupu tepla 1,3 ÷ 2,45 W / m 2 K podľa PN-EN ISO 10077-2
 Odolnosť proti vlámaniu RC2, RC3 podľa PN-EN 1627

Technický rez profilu okien

Scroll Up