Hliníkové okná PBI 84 OFFICE

Systém hliníkových profilov PBI 84 Office je určený na stavbu vnútorných stien a budov „open space“.

Hliníkové okná PBI 84 OFFICE

Systém umožňuje inštaláciu dverí PBI 50N, panelových dverí a celosklenených dverí. Existujú dva varianty hlavného profilu v štandardnej a ekonomickej podobe.

VÝHODY SYSTÉMU

• možnosť inštalácie výplní so širokou škálou hrúbok (tabule od 6 do 12 mm, nepriehľadné výplne od 12 do 18 mm) pri zachovaní zvonka viditeľnej šírky 38 mm konštrukcie,
• jednoduchý a efektívny spôsob konštrukcie spojenia typu T,
• široká škála vonkajšie príchytky,
• možnosť servisu (čistenie skla zvnútra) vďaka použitiu vhodných príchytiek,
• možnosť zapojenia elektroinštalácie,
• možnosť voľného tvarovania budovy vďaka hranatým prípojkám,
• možnosť pripevnenia žalúzií ovládaných ručne aj elektricky,
• maximálna výška konštrukcie 3 700 mm,
• možnosť výroby systému za stavebných podmienok,
• možnosť kombinácie s inými systémami Yawal.

TECHNICKÉ PARAMETRE

 Odolnosť voči nárazom trieda 4b podľa ETAG č. 003
 Akustická izolácia 39 dB ÷ 48 dB podľa PN-EN 140-3
 Klasifikácia šírenia požiaru podľa PN-90 / B-02867 (NRO)
 Viditeľná šírka 38 mm
 Hĺbka profilu 84 mm
 Hrúbka skla 6 ÷ 13 mm
 Hrúbka platne 12 ÷ 18 mm

Technický rez profilu okien

Scroll Up