Fasádny systém SYSTÉM PREKRYTIA FA 50N A

Na fasádne obklady sa používa SYSTÉM PREKRYTIA FA 50N A.

V ponuke fasádnych systémov Yawal sa objavil nový produkt - krycí systém FA 50N A.

Riešenie je založené na základnom fasádnom systéme FA 50N, ktorý naši zákazníci poznajú a oceňujú. Jeho konštrukcia umožňuje návrh a konštrukciu ľahkých záclonových priečnych stien pripevnených k drevenej alebo oceľovej nosnej konštrukcii budovy. Táto kombinácia umožňuje získať odolný, tesný a estetický náter pokrývajúci vnútornú štruktúru architektonického celku.

VÝHODY SYSTÉMU

• možnosť použitia na fasády a svetlíky,
• široká škála upínacích a krycích líšt,
• možnosť vyhotovenia pološtruktúrneho náteru (SL),
• vynikajúca tepelná izolácia 0,6 W / m 2 K pre HI fasádu a 0,8 W / m 2 K pre pološtrukturálne,
• vysoká tesnosť,
• jeden profil na stĺpik a priečku ,
• možnosť kombinácie s inými systémami Yawal,
• profil prefabrikovaný spoločnosťou Yawal SA,
• ľahká montáž.

TECHNICKÉ PARAMETRE

 Šírka profilu 50 mm
 Rozsah zasklenia 6-62 mm
 Tepelná izolácia f od 0,6 W / m 2 K

Technický rez profilu

Scroll Up