SYSTÉM TM 75EI

Systém sa používa na stavbu ohňovzdorných stien a dverí s triedami požiarnej odolnosti od El 30 do El 60, ktoré sa používajú ako vonkajšie a vnútorné protipožiarne zábrany.

Umožňuje tiež stavbu dymotesných konštrukcií. Tepelne izolované profily systému TM 75EI pozostávajú z dvoch hliníkových častí oddelených tepelnými rozperami. Izoláciu v profiloch zohrávajú tepelné zlomy šírky 32 mm. Profily sa vyrábajú v dvoch konštrukčných variantoch, líšiacich sa stupňom plnenia komôr z hliníkových profilov izolačnými, protipožiarnymi vložkami.

VÝHODY SYSTÉMU

• symetrická štruktúra profilov,
• klasifikácia systému ako dymotesného v triede Sa, S200,
• klasifikácia materiálov ako protipožiarnych (NRO),
• veľký výber konštrukčných riešení, od priečok cez jednokrídlové a dvojkrídlové okná a dvere (možné vyhotovenie so svetlami a svetlami),
• výplne s jednokomorovými a dvojkomorovými sklami,
• široký výber dodávateľov protipožiarneho skla,
• nové izolačné vložky zlepšujúce súčiniteľ prechodu tepla.

TECHNICKÉ PARAMETRE

 Priepustnosť vzduchu trieda 2 podľa PN-EN 12207
 Vodeodolný trieda 3A podľa PN-EN 12208
 Klasifikácia požiaru trieda EI 30, EI 60 podľa PN-EN 13501-2 + A1: 2016
a podľa PN-EN 13501-2: 2016-07
 Odolnosť proti zaťaženiu vetrom trieda C1 podľa PN-EN 12210
 Súčiniteľ prestupu tepla f  = od 2,1 W / m 2 K podľa PN-EN ISO 6946
 Akustická izolácia w  = 30 ÷ 40 dB podľa PN-EN ISO 20140-3
 Technické schválenie AT-15-6830 / 2016
 Správa o klasifikácii PN-EN 16034

 

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

DVERE PEVNÉ OKNÁ
 Konštrukčná hrúbka dverí  Profil rámu 74,8 mm / 82 mm 74,8 mm / 82 mm
 Profil krídla 74,8 mm / 82 mm 74,8 mm / 82 mm
 Hrúbka skla 8 ÷ 62 mm 8 ÷ 62 mm

Technický rez profilu

Scroll Up