DP SLIDE

Moderný systém tepelne izolovaných posuvných a zdvižno-posuvných dverí.

Systém má dva varianty hĺbky zabudovania: DP 86 a DP 110. Vynikajúcu tepelnú izoláciu sme dosiahli vďaka použitiu tepelných mostov presne v rovine zasklenia a rozdelením stavebných zón na: teplé (tepelne izolované) a studené (neizolované). Je to jediné riešenie tohto typu dostupné na trhu.

VÝHODY SYSTÉMU

  • jednoduchá a rýchla prefabrikácia rámu vďaka rezaniu profilov rámu o 90 °,
  • možnosť rýchlej montáže a demontáže krídla vďaka profilom krídla narezaným na 45 ° a spojeným skrútenými spojkami,
  • možnosť zasklenia sponou, ktorá urýchľuje zasklenie a zaisťuje ľahkú výmenu skla v prípade rozbitia,
  • patentované riešenie odtokového prvku zjednodušujúce odvodňovací systém konštrukcie a zároveň zvyšujúce jeho účinnosť,
  • jediný systém tejto triedy na trhu, ktorý umožňuje výrobu výťahových a posuvných konštrukcií,
  • ľahká prefabrikácia tvaroviek vďaka použitiu tvaroviek inštalovaných v euro drážke,
  • riešenie tzv „Úzky stĺpik“ vo verzii DP 110,
  • 50 mm predĺženie uľahčujúce montáž roletovej skrinky,
  • možnosť kombinácie konštrukcie DP SLIDE s bočnými svetlami,
  • profily umožňujúce tzv „Francúzska“ zostava spočívajúca v inštalácii konštrukcie na starý rám maskovaný hliníkovými uholníkmi.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Verzia DP 86 Verzia DP 110
 Priepustnosť vzduchu trieda 4 podľa PN EN 12207 trieda 4 podľa PN EN 12207
 Vodeodolný trieda 9A podľa PN EN 12208 trieda 9A podľa PN EN 12208
 Odolnosť proti zaťaženiu vetrom C4 podľa PN EN 12210 C4 podľa PN EN 12210
 Verzia k dispozícii dvojprúdová vozovka dva a tri pruhy
 Maximálna hmotnosť posuvného listu 80 kg  200 kg
 Maximálna hmotnosť zdvižného a posuvného krídla 120 kg  200 kg
 Dizajnová hĺbka pre
dvojprúdovú cestu
86 mm  108 mm
 Dizajnová hĺbka pre
trojprúdovú koľaj
 167 mm
 Hrúbka zasklenia 20 – 24 mm 29-33 mm

Technický rez profilu

Scroll Up