Aluplast Ideal 5000

Okná, ktoré kombinujú moderný dizajn s veľmi dobrými technickými parametrami. Systém s trojitým tesnením. K dispozícii aj vo verzii s nižším rámom, vďaka ktorému môžete ľahko presvetliť každú miestnosť.

Energetická hospodárnosť

Investícia do izolačných okien je návratná. Aby ste sa uistili, že produkt zodpovedá očakávaniam z hľadiska tepelnej izolácie a zvukovej izolácie, je potrebné dbať nielen na výber správneho profilu, ale aj na odporúčané príslušenstvo.

Okná vyrobené na základe systému Ideal 5000 majú stavebnú hĺbku 70 mm a umožňujú zasklenie sklami do hrúbky 41 mm. Štandardne sa okná vyrábajú s dvojsklom, ale môžete ich úspešne nahradiť trojsklom. Takáto zmena umožní znížiť koeficient tepelného priestupu okna. Stojí za zmienku, že čím nižší je koeficient, tým vyššie sú úspory na poplatkoch za tepelnú energiu. Ďalším prvkom, ktorý nám umožní znížiť hodnotu Uw, je teplý dištančný rámik. Vyrobené z kompozitného izolačného materiálu zlepšujú izoláciu skla a znižujú riziko dočasnej kondenzácie vodných pár na skle, ktoré môžu počas zimy zmrznúť, čo spôsobuje tvorbu ľadu okolo tesnení. Teplé rámiky navyše zaručujú dlhodobú tesnosť izolačných skiel a maximalizujú úspory tepelných strát tým, že redukujú tepelný most v spoji rámu a skla.

Hrubší profil, trojsklo, teplý rámik – to sú prvky, ktoré majú vplyv nielen na tepelnú izoláciu, ale aj na zvukovú izoláciu. Aby okná efektívne tlmili hluk prichádzajúci zvonka, mali by byť vyrobené z profilu s hrúbkou najmenej 70 mm. Mali by mať aspoň tri tesnenia. Okno systému Ideal 5000 perfektne zodpovedá myšlienke okna, ktoré chráni proti hluku. Na akustické vlastnosti okien má nemalý vplyv aj zasklenie. Tým, ktorí hľadajú zvukotesné okná, odporúčame, aby si dali okná vybaviť špeciálnymi tabuľami tlmiacimi zvuk. Poskytujú najvyššiu úroveň ochrany proti hluku.

Špecifikácie

 • profil triedy B,
 • 5-komorová konštrukcia,
 • stavebná hĺbka 70 mm,
 • v štandarde otvorená oceľ s hrúbkou 1,5 mm,
 • kovania pracujú v tzv. suchej komore, čo zvyšuje ich životnosť,
 • blokovanie nesprávnej polohy kľučky v štandarde (okno RU),
 • kovanie štandardne vybavené dvomi bodmi proti vlámaniu na jednom krídle,
 • možnosť výroby rámu vo verzii Slim,
 • biele a hnedé jadro,
 • možnosť výroby inovatívnou technológiou V-Perfect,
 • systém vybavený 3 tesneniami,
 • zasklenie sklami do hrúbky 41 mm,
 • štandardná zasklievacia súprava je 4/16Ar/4th [Ug=1.1]*,
 • k dispozícii vo verzii s plochým alebo presahujúcim krídlom,
 • možnosť použitia hliníkových krytov Aluskin,
 • možnosť použitia skrytého kovania,
 • možnosť montáže centrálnej kľučky na polovične lícovanom krídle.

Scroll Up