Fasádny systém Kratos HI

Moderný fasádny systém – Exkluzívny belgický profil

Fasádny systém tvorený stĺpmi a priečkami s vysokoizolačným prerušením tepelného mostu.

Fasáda Kratos HI patrí k novej generácii presklených fasádnych stien s pohľadovými krycími lištami z vonkajšej strany. Ide o samonosný hliníkový systém vyprojektovaný pre súčastné konštrukčné požiadavky na pevnosť, mechanické vlastnosti a variabilitu. Vďaka širokej škále dodatkových profilov pre zvislé steny, lomené steny a svetlíky je možné zo fasádneho systému Kratos HI vytvoriť takmer akýkoľvek tvar.

Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.

Už pri použití izolačných dvojskiel vo fasádnych konštrukciách dosahuje celkový súčiniteľ prestupu tepla vynikajúce hodnoty, vhodné súčastným požiadavkám. Pri použití izolačného trojskla dosahuje nízkoenergetické až pasívne hodnoty! Kratos HI je vďaka subtilnym pohľadovým romerom 52mm stále ublúbenejší a svoje uplatnenie nachádza vo všetkých moderných budovách, ale aj rodinných domoch.

Technické parametre fasádneho systému Kratos HI

Tepelno izolačné vlastnosti – EN 10077 – Uf > 0,87 W/m?K
Stena 4000×4000 (rozdelená na 12 rovnakých častí) Ucw > 0,71 W/m?K
Stavebná hĺbka – 50-260mm – Pohľadová šírka 52mm – Zasklenie 6-59mm
Priedušnosť – EN 12152 – Trieda A4
Vodotesnosť – EN 12154 – E600A – E1050A
Odolnosť proti vetru – EN 13116 – 2,4-3,6 kN/m2
Zaťaženie 80kg – EN 13115 – Trieda 4
Náraz – EN 13049 – Trieda 5

Technický rez profilu Kratos HI

Scroll Up